• Nieuws
 • Over Thuis in Assen
 • Contact
 • Mediation CompanySamen heldere afspraken maken met behulp van ervaren mediators

  Assen: Sinds kort heeft de Mediation Company in Assen(Markt 7) en Winschoten(Burg. Schönfeldplein 13)haar deuren geopend. Binnen de Mediation Company werken Mark Grissen en Jacco de Graaf als mediator en advocaat.

  “Wij vinden dat Mediation meer is dan het onder begeleiding toewerken naar de noodzakelijkeovereenkomsten”, aldus Mark Grissen. “Wij vinden ook dat Mediation meer is dan het enkel begeleiden van het gesprek op zoek naar een oplossing voor het relationele conflict. In de Mediation Company is het beste van 2 werelden verenigt. Als gecertificeerd mediator zijn we opgeleid om met de relationele kant van een conflict aan de slag te gaan en kennen we de werking van psychologische processen die spelen in conflictsituaties. Daarnaast hebben de beschikking over juridisch deskundigheid die op ieder moment kan worden ingezet. Wij werken daardoor sneller, efficiënter en tegen aantrekkelijke tarieven”.

  “We worden met name ingezet in scheidingssituaties”, zegt Jacco de Graaf. “Die kunnen complex zijn. Emoties lopen soms hoog op, vaak is er sprake van een slechte communicatie en ook voor kinderen is een scheiding ingrijpend. Er moet aandacht zijn voor de relationele kant. Aan de andere kant krijg je in een scheidingssituatie te maken met een zakelijke en juridische kant. Er moet een ouderschapsplan worden opgesteld, gemeenschappelijke goederen verdeeld, huwelijkse voorwaarden afgewikkeld, alimentatie berekend, er moet oog zijn voor de fiscale aspecten en dit alles moet op een juiste manier worden vastgelegd”. De Mediation Company heeft expertise en ervaring en is dus bij uitstek gekwalificeerd om haar klanten opeen menselijke, professionele manier te begeleiden in scheidingssituaties, waarbij alle noodzakelijke (juridische) formaliteiten worden afgewikkeld en klanten niet aan hun lot worden overgelaten. You got company!

  T. 0592 – 21 70 18
  contact@mediationcompany.nl
  www.mediationcompany.nl
  Lokatie Assen:
  Markt 7
  9401 GS, Assen
  MC-logo-staand-rgb_opt.jpg